Evidencija radnog vremena

 

   Ventex evidencija radnog vremena predstavlja alat za centralizirano i djelom automatizirano upravljanje kadrovskim podacima tvrtke, planiranje rada zaposlenika po mjestu i vremenu obavljanja posla, evidenciju sati rada i izostanaka te sveobuhvatnu analizu i usporedbu planiranog i ostvarenog vremena rada i vremena planiranog i neplaniranog odsustva.

   Usporedbe planiranih i ostvarenih sati po radnim mjestima pomažu procjeni opterećenosti pojedinih radnih mjesta, procjeni potrebne preraspodjele zaposlenika i eventualnom zapošljavanju novih.

   Brojne i fleksibilne mogućnosti podešavanja parametara radnog vremena omogućavaju uporabu sustava u svim tipovima poslovnih okruženja (fiksno, klizno, dvokratno, smjensko radno vrijeme) te analize kategorija svih vrsta rada i izostanaka (sumirani sati očekivanog rada, sumirani sata stvarnog rada, prekovremenog rada, rada po smjenama, evidencija godišnjih odmora, bolovanja i ostalih tipova odsustava, pregled kršenja postavljenih pravila itd).

   Analizirani podaci o viškovima sati i prekoračenjima definiranih pravila radnog vremena predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka o nagrađivanju i sankcioniranju djelatnika.

   Rješenje se može integrirati sa postojećim ERP sustavima.

 
  • Kontakti
Prodaja -

Prodaja

  • Telefon: 051/659 300
  • Fax: 051/659 301
  • Adresa: Dražice 123c, Martinkovac, 51000 Rijeka
  • E-mail: prodaja@ventex.hr

Pošaljite upit