HP objavljuje povlačenje dodatnih baterija za prijenosna računala

HP objavljuje povlačenje dodatnih baterija za prijenosna računala 31.01.2017.

 

 

 

 

Važno ažuriranje: Sigurnosna obavijest, 2017.

Proširenje Programa zamjene i sigurnosnog povlačenja baterija za HP-ova prijenosna računala
u lipnju 2016. – Dodatne zahvaćene baterije

HP poziva korisnike da ponovno provjere sve potencijalno zahvaćene proizvode

Poštovani HP korisnici,
u suradnji s različitim vladinim regulatornim agencijama, HP je objavio proširenje svojega globalnog
dobrovoljnog programa sigurnosnog povlačenja i zamjene baterija određenih prijenosnih računala, koji je
objavljen u lipnju 2016. Program je proširen kako bi obuhvatio baterije koje su isporučene s tim prijenosnim
računalima.

Zahvaćene baterije isporučene su sa specifičnim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario
i HP Pavilion prijenosnim računalima koja se prodaju globalno od ožujka 2013. do listopada 2016. i/ili su bile
prodavane kao pomoćni ili pričuvni dijelovi, ili kao zamjenski dijelovi kroz program potpore. Baterijski ulošci
skloni su pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za korisnike.
Budući da zahvaćene baterije predstavljaju rizik od požara i opeklina, iznimno je važno da korisnici provjere
jesu li njihove baterije zahvaćene.

Glavna briga tvrtke HP je sigurnost njenih korisnika. Važno je da korisnici ponovno provjere sve potencijalno
zahvaćene baterije, čak i ako su to već prije učinili i ako su dobili obavijest da one nisu zahvaćene.
Ako ste već dobili zamjenske baterije, niste zahvaćeni ovim proširenjem.
Korisnici trebaju odmah prestati koristiti zahvaćene baterije. HP će besplatno osigurati zamjensku bateriju za
svaku provjerenu, zahvaćenu bateriju. Korisnici mogu nastaviti koristiti svoje prijenosno računalo bez baterije
instalirane spajanjem prijenosnog računala na vanjsko napajanje.

Napomena: Nisu zahvaćene sve baterije u svim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario
i HP Pavilion računalima. Ako postupak provjere ukazuje na to da vaša baterija nije zahvaćena,
možete nastaviti koristiti bateriju i zamjena nije potrebna.

24 siječnja 2017. HP je objavio proširenje svojega globalnog dobrovoljnog programa povlačenja i zamjene baterija
koji je u tijeku za baterije određenih prijenosnih računala, koji je objavljen u lipnju 2016. Program je proširen kako bi
obuhvatio dodatne baterije koje su isporučene s tim prijenosnim računalima. Zahvaćene baterije su isporučene sa
specifičnim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion prijenosnim računalima koja se
prodaju globalno od ožujka 2013. do listopada 2016. i/ili su prodavane kao pomoćni ili pričuvni dijelovi, ili kao
zamjenski dijelovi kroz program potpore. Zahvaćene baterije sklone su pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik
od požara i opeklina za korisnike.

HP poziva korisnike da ponovno provjere sve potencijalno zahvaćene proizvode

Važno je ponovno provjeriti svoju bateriju, čak i ako ste to već prije učinili.

Ako ste već dobili zamjensku bateriju, niste zahvaćeni ovim proširenjem.

Što trebate napraviti
Idite na HP-ovu web-stranicu za povlačenje baterija: http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 kako biste
ponovno provjerili svoju bateriju.

Ako je vaša baterija zahvaćena, odmah je prestanite koristiti te je izvadite iz prijenosnog računala. HP će besplatno
osigurati zamjensku bateriju za svaku provjerenu, zahvaćenu bateriju.

Napomena: Možete nastaviti koristiti svoje prijenosno računalo bez baterije instalirane spajanjem prijenosnog
računala na vanjsko napajanje.