Ventex Care

 

Visoko tehnološko SOS rješenje predviđeno za institucije i tvrtke koje brinu o starijim i nemoćnim.

 

 

Osnova sustava Ventex Care je mali GSM/GPRS/GPS uređaj, koji se može nositi oko vrata ili džepu, a podržan je naprednom web aplikacijom.

Korisnik u bilo kojem trenutku, gdje god se nalazio, može uputiti poziv za pomoć samo jednim pritiskom SOS tipke. Svaka institucija koja brine o starijima i nemoćnim osobama, imat će velike koristi od Ventex Care sustava.

Uređaj je malen, kompaktan i dostupan u nekoliko boja, a aplikacija laka za korištenje. Uz navedene značajke, u aplikaciji se u bilo kojem trenutku može pogledati gdje se korisnik nalazi i bez njegovog poziva u pomoć.

                                                                                                      

Ventex Care značajke:
▸ točna lokacija nositelja uređaja
▸ autonomija do 6 dana
▸ glasovna komunikacija
▸ automatski SMS na tri predefinirana broja
▸ evidencija kretanja i svih alarma s razlozima i reakcijama
▸ automatski alarmi o izlasku ili ulasku u određena područja, prebrzom kretanju, padu...

Što se događa nakon pritiska SOS tipke:
▸ automatski se šalje SMS poruka na tri predefinirana broja: SMS sadrži ime uređaja/korisnika, datum i vrijeme, stanje baterije i točnu lokaciju korisnika.
▸ nakon poruke se upućuje poziv na iste brojeve; ako se ne javi prvi broj, zove se drugi, pa treći,pa opet prvi....
▸ uređaj služi i za glasovnu komunikaciju; kada se javi netko od pozvanih, razgovor teče glatko, jasno i glasno, bez potrebe da se uređaj prinosi uhu ili ustima.
▸ na računalu se unutar aplikacije automatski otvara prozor s imenom korisnika (pozivatelja) i njegovom točnom adresom stanovanja, trenutnom lokacijom na karti, općim podacima kao što su dob, zdravstveno stanje, eventualna dijagnoza i terapija, vrijeme i razlog prošlog poziva...

Osim primanja poziva i vođenja evidencije o korisniku, moguće je i automatizirati alarme.

Uređaj će sam javiti:
▸ ako korisnik izađe iz definirane zone, npr. 50 ili 100 metara oko mjesta boravka
▸ ulazak u neku definiranu zonu
▸ ako se korisnik kreće brže od dređene brzine, npr. 40 km/h - znak da je korisnik u nekom prijevoznom sredstvu
▸ ako kapacitet baterije padne ispod 20%

  • Kontakti
Ventex Care -

Ventex Care

Pošaljite upit