Zatvaranje Ventex Maloprodaje 13.09.2019.

Zatvaranje Ventex Maloprodaje

Kako bismo se u potpunosti mogli fokusirati na potrebe svojih poslovnih korisnika te im omogućiti nesmetanu tranziciju u digitalno poslovanje, odlučili smo napustiti tržište maloprodaje.